Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fecundate nedir?

fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


myocardial : a. Miyokarda ait.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


schizont : n. Protozoidlerin gelişim şekillerinden biri.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.


siderotic : a.1. Sideroz'lailgili, sideroz'a bağlı; 2. Sideroz gösteren, siderozla belirgin.


somatic : a. Bedeni.


stercobilin : n. Dışkıdan çıkarılan hidrobilirübin.