Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fecundate nedir?

fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.