Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fecundate nedir?

fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


sheet : n. Çarşaf.