Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fecundate nedir?

fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


effective : a. Etkili, tesirli.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


flask : n. Şişe, balon.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


old : a. İhtiyar, yaşlı.


photophobia : n. Gözlerin ışığa karşı aşırı hassaslığı, ışıktan korkma hastalığı, fotofobi.