Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fecund nedir?

fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


fluocortolone : n. Tropikal bir kortikosteroid.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.