Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fecula nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


globulysis : n. See: Globulolysis.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lent : pref. Mercek anlamına önek.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


scours : n. 1. Ishal; 2. Hayvanlarda dizanteri.


sinistrotorsion : n. Sola bükülme, sol tarafa kıvrılma.