Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


lacunule : n. Lakunacık.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


ozochrotia : n.Cildin ağır kokması.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.