Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


pyochezia : n. Dışkıda cerahat bulunması,irinli feçes, piyokezi.