Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


coronary : a. taçsı, koroner.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


enteron : n. Barsak


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hand : n. El, manus.


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.