Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


favus : n. Kel hastalığı.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


inanimate : a. Cansız, ölü.


infraumbilical : a. Göbek altında.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.