Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


carboxyl : n. biochem. Hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali.


claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


epiphysis : n. Uzun kemiklerin uçları, kemikucu, epifiz.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


retropatellar : a. Patella ardı.


rouleau : n. (pl. rouleaux). Mikroskopta dizilmiş paralar gibi görünen alyuvarlar kümesi.