Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fecula nedir?

fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.