Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


myeloblastic : a. 1. Miyeloblastlarla ilgili; 2. Miyeloblastlar gösteren, miyeloblastların bulunuşu ile belirgin.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


oligopnea : n. Ağır solunum.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.


precipitinogen : n. biochem. Presipitin meydana getirebilen bir antijen.


prodromal : a. İlk araza ai.