Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


iridodonesis : n. See: Hippus.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


ranula : n. Tükürük bezlerinin yollarındaki tıkanma sonucunda meydana gelen kistik tümör, ranula,kurbağacık.


rauwolfia : n. Bir hint bitkisinin kökü.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.