Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


macroglia : n. See: Astrocyte.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


perisplenic : a. Dalağı saran.


perpendicular : a. Düşey, perendicularis.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.


renogastric : a. Böbrek ve mideye ait.