Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


drowning : n. Suda boğulma.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


flaxseed : n. Keten tohumu.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


nephropexy : n. Yerinden ayrılmış böbreğin normal yerine tesbiti, nefropeksi.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


renovation : n. İncinmiş doku veya organın kendisini onararak eski haline gelmesi, kendini yenileme.


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.


salpingemphraxis : n. 1. Fallop (dölyatağı) borusu tıkanması; 2. Eustachi borusu tıkanması.


schistosome : n. Schistosoma cinsi herhangi bir parazit, şisotzom.