Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


endoskeleton : n. İç iskelet.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).