Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

feces nedir?

feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


consciousness : n. Bilinç, his.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


leukomatosis : n. Çok sayıda beyaz lekeler oluşması (Kornea veya uterus serviksinde olduğu gibi).


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


precommissure : n. Ön bileşke.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


sarcode : n. See: Protoplasm.