Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fecaluria nedir?

fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry. : n. Kimya.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


terra : n. Toprak.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


karyoplast : n. Hücre nüvesi.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


nas : pref. Burun anlamına önek.


neocinchophen : n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan billüri toz.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.