Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fecaluria nedir?

fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


columbium : n. See: Niobium.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


physics : n. Fizik.


uve(o) : pref. Üvea.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


pharynx : n. Yutak, farenks.