Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fecaloid nedir?

fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunch : n. Salkım, demet, deste.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


education : n. Eğitim, öğretim.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


quartiparous : a