Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fecaloid nedir?

fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


epithelial : a. Epitel'e ait.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


glomerular : a. Yumağa ait.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.