Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fecaloid nedir?

fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


hip : n. Kalça.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.


otoncus : n. Kulak tümörü.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.