Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fecaloid nedir?

fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


goneitis : n. Diz iltihabı.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


pragmatamnesia : n. Cisimlerin şekillerini hatırlayamama.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


spondylodynia : n. Omur ağrısı, omurga ağrısı.


tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.