Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fecalith nedir?

fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


cerate : n. Balmumu merhem.


consciousness : n. Bilinç, his.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


ophiasis : n. Saçlı deri üzerinde şeritler halinde uzanan saçsız deri bölgeleri ile belirgin durum, bu nitelikte saç dökülmesi hali.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.