Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fecalith nedir?

fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


climate : n. İklim, hava.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


fibroma : n. Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


marihuana, marijuana : n. Esrar, "cannabis sativa"nın yaprakları (çok zehirlibir ot).


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.