Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fecal nedir?

fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


eserine : n. See: Physostigmine.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


metrology : n. Ölçüler veya tartılar bilgisi veya sistemi, metroloji.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


mummification : n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma; 3. Dokuların tefessüh etmeden (kokmadan) kuruması hali, mumifikasyon.


Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


phospholipin : n. See: phospholipid.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.