Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febris nedir?

febris : n. See: Fever.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dispensary : n. Dispanser.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hexylresorcinal : n. biochem. Beyaz veya sarımtrak billurlar (antiseptik ve solucan düşürücüdür).


hysteromyomectomy : n. Uterus fibromunun lokal olarak çıkarılması.


ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.