Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

febriphobia nedir?

febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


fauces : n. Boğaz.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


lithous : a. Taşa ait.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


scapular : a. Skapulaya ait, scapularis.


spatium : n. (pl. spatii), See: Space.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.