Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febriphobia nedir?

febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


intradural : a. Dura mater içi.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


sitio-sito : pref. yemek.


spinate : a. Diken şeklinde, dikensi, spinatus (spinam).


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.