Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

febriphobia nedir?

febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


cytopoiesis : n. Hücrelerin oluşması, hücrelerin gelişmesi.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


scutulum : n. (pl. scutula). Favus kabuğu.


speciaalize : v. Özel bir maksat için geliştirmek.