Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

febrile nedir?

febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hidroschesis : n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.


semiology : n. Hastalık belirtilerini konu alan tıp dalı, semptomatoloji, semiyoloji.