Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

febrile nedir?

febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


diarrheal : a. Diyareye ait.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


mammitis : n. See: Mastitis.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


monopolar : a. Tek kutuplu.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


sanguine : n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı sıcak.