Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

febrile nedir?

febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.


sibling : n. Aynı anababadan olan çocuklardan biri.


spermatorrhea : n. Menini nkendiliğinden (cinsi uyartısız) akması, spermatore.


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.


sudoriferous : a. 1. Ter taşıyıcı, sudorifer; 2. see: Sudorific.


sulphamethoxypridazine : n. Küçük dozlarda kullanılan ve etki süresi uzun olan bir sulfonamid.