Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

febrile nedir?

febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


oxalism : n. Oksalik asit veya oksalatla zehrilenme.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.


sclerectasia : n. Sklera fıtığı.


sporule : n. Küçük spor, sporcuk.