Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

febrifuge nedir?

febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


kidney : n. Böbrek.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.