Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

febrifuge nedir?

febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


estimate : v. Ölçmek, tayin etmek, hesaplamak.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


litter : n. Sedye


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.