Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febrifugal nedir?

febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


in utero : a. See: intrauterine.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


mononeural : a. Tek sinirli.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.


sulcus : n. (pl. sulci). 1. Oluk; 2. Beynin uzunluğuna girintisi.


thoracectomy : n. Bir kaburganın çıkarılması ile müterafık toraks ameliaytı.