Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

febrific nedir?

febrific : a. See: febrifacient

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


colpocleisis : n. 1. Vagina duvarlarının, kanalı kapatmak üzere birbirine yapışması; 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


galactotherapy : n. süt tedavisi.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


intra-articular : a.Eklemiçi.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


mento-anterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının, öne doğru ir durum alması.


myobradia : n. Kasın uyarıya karşı normale oranla yavaş tepki göstermesi hali, miyobradi.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


pollenogenic : a. Çiçek tozundan ileri gelmiş.