Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febrific nedir?

febrific : a. See: febrifacient

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


ferri : pref. biochem. Demirli.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.