Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

febrifacient nedir?

febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.