Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febrifacient nedir?

febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


echophrasia : n. See: Echolalia.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


mouth : n. Ağız, os.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.