Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

febrifacient nedir?

febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cream : n. Kaymak.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


pollenosis : n. Saman nezlesi.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.


splenopneumonia : n. Akciğerde splenizasyon yapan pnömoni, splenopnömoni.


syrup : n. biochem. Şurup.