Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

febrifacient nedir?

febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


cravat : n. Üçgen bandaj.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


rhomboid : a. Eşkenar dörtgen şeklinde romboid.


sleeplessness : n. Uyuyamama hali, uykusuzluk.