Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febrifacient nedir?

febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


confluence : n. Toplak, confluens.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


gravidism : n. Gebelik.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


hypoaldosteronism : n. böbreküstü bezi korteksinden yetersiz aldosteron salgılanması, vücutta aldosteron eksikliği nedeniyle gelişen durum.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


lithotritist : n. Taşı kırarak çıkaran cerrah.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


neurological : a. Nevroljiye ait.