Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

febricula nedir?

febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dens(-tes) : n. Dişler.


dipygus : n. Pelvis ve bacakların çift, baş ve gövdenin tek oluşu ile belirgin hilkat garibesi.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


terminus : n. Sınır, son.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


spirogram : n. Solunum hareketlerinin grafiği.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).


suprapatellar : a. Dizkapağı üstünde bulunan, suprapatellaris.