Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febricula nedir?

febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


comma : n. Virgül


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


mentulate : a. Büyük penisli.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.