Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febricity nedir?

febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


erythematous : a. Eritemli.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


genial : a. Çeneye ait.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hepat- : pref. Karaciğer.


ischial : n. See: ischiatic.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


marfanil : n. biochem. Cilde tatbik edilen billuri bir madde (C7H10N2O2S).


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


perivascular : a. Damarı saran.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.