Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febricity nedir?

febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


intrapleural : a. Plevraiçi.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


macrocranium :


monatomic : a. Tek atomlu.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.