Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febricide nedir?

febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


cyanotic : a. Siyanoza ait.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


hyalogen : n. biochem. Hiyalene dönebilen ve kaburga camsı cisim gibi yerlerde bulunan proteinle madde.


insoluble : a. Erimez.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


meningitic : a. Menenjite ait.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


nonflagellated : a. Kamçısız.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.


rectitic : a. Rektite ait.


scall : n. Deri üzerinde meydana gelen kepek.