Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

febricide nedir?

febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


gasterhysterotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla uterusu açma, fetüsü bu yolla doğurtmak için uygulanan ameliyat, sezaryen.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.