Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

febricide nedir?

febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


cytodiagnosis : n. Hücrelerin mikroskopik olarak incelenmesi ile konulan teşhis.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


subnatural : a. Kısmen tabii.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


kidney : n. Böbrek.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.