Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

febricide nedir?

febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


polydontia : n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.


scientist : n. Alim, bilgin,fen adamı.