Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

febricide nedir?

febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


ciliate : a. Kirpikli.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


diabetogenic : n. a) Diabet meydana getiren. b) Hipofiz ön lobundan salgılanan bir hormonu nitelendirmek için kullanılan deyim.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.