Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febricant nedir?

febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


dull : a. Perküsyonda matite veren.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


mouth : n. Ağız, os.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


pathologist : n. Patolog.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.