Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

febricant nedir?

febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


carbinol : n. biochem. See: Methanol.


cerate : n. Balmumu merhem.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


lumb(o) : pref. Bel.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.