Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

febricant nedir?

febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


subdorsal : a. Sırtaltı.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


opaqueness : n. Donukluk.


orexia : n. İştah, orexis.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


parasite : n. Parazit, asalak.