Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fear nedir?

fear : n. Korku, fobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


persistent : a. Dvvamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi).


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).


pyothorax : n. Ampiyem, plevra boşluğuna cerahat toplanması, piyotoraks.


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.


sphygmography : n. Nabız vuruşunun kağıt üzerine yazdırılması, sfigmografi.


tapeinocephaly : n. Yassı kafalılık.