Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fear nedir?

fear : n. Korku, fobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


labyrinthectomy : n. İçkulağın ameliyatla çıkarılması, labirenti kesip çıkarma ameliyeis, labirintektomi.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hidr- : pref. Ter.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.