Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fear nedir?

fear : n. Korku, fobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


electricity : n. Elektrik.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.