Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fear nedir?

fear : n. Korku, fobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hepar : n. Karaciğer.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).