Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

feaces nedir?

feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


choletherapy : n. Safranın ilaç olarak kullanılması.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


elongated : a. Uzamış, uzun.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


mandibular : a. Altçeneye ait.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


polytrichosis : n. See: Polytrichia.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.