Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

feaces nedir?

feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


claudication : n. Topalık, topallama.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


mazopexy : n. See: Mastopexy.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.