Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

feaces nedir?

feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


chromophil : a. 1. Kolayca boyanan; 2. Kolayca boyanan hücre.


collapsotherapy : n. Kolaps tedavisi.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


glaucomatous : a. Klokomlu.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


oma- : suff. Ur, tümör.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


pediculophobia : n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


sex-linked : a. Cinsiyet kromozomu üzeindeki genlerle evlada geçmiş, bu genler tarafından oluşturulmuş (karakter, hastalık v.s.)