Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

feaces nedir?

feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hypochromic : n. Renk veya pigmentasyon bozukluğu.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


lupoid : a. See: lupiform.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


pluripara : n. See: Multipara.