Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

feacalith nedir?

feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


decortication : n. Kabuğunu soyma


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


interclavicular : a. Klavikular arası.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.