Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

feacalith nedir?

feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


internatal : a. İlyelerarası.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


quint : pref.Beş.


reduplicated : a. 1. Çiftleşmiş, ikileşmiş; 2. Kıvrılmış, yeniden bükülmüş.


sphenocephalus : n. Kama şeklinde başı olan bir ucube (embriyonda).


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.