Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

feacalith nedir?

feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


hypogeusia : n. Tat alma duyusunun azalması.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).