Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

feacalith nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fuscin : n. biochem. Retinada epitel tabakasının kahverengi pigmentli maddesi.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.