Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

feacalith nedir?

feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


freckle : n. Çil, leke, benek.


gluteal : a. İlyeye ait.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


procercoid : a. Serkoid öncesi.