Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

favus nedir?

favus : n. Kel hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


ectocytic : a. Hücredışı.


hard : a. Şiddetli, ağır.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


nonmetal : n. biochem. Madeni olmayan element, ametal.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


perphenzine : n. Antiemetik ve trankilizan bir ilaç.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.