Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

faveolus nedir?

faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullate : a. Kabarcıklı gibi görünen.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hemometra : n. See: Hematometra.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.