Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

faveolus nedir?

faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


erbium : n. biochem. Er sembolü ile bilinen atom no:68 ve atom ağırlığı: 167.27 olan kimyasal element, erbiyum.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


phlegm : n. 1. Fazla miktarda salgılanan koyu mukus, özellikle ağız, boğaz ve solunum yolları mukozası tarafından salgınanan aşırı mukus, balgam; 2. Eski tıp öğretimine esas oluşturan 4 vücut sıvısından biri, lenf; 3. Hissilik, duygusuzluk, kayıtsızlık.