Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

faveolus nedir?

faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


histonuria : n. Histon işeme.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


pneumatics : n. Hava v.s. gazların mihaniki özelliklerinden bahseden ilim.


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.


sigmoidostomy : n. Sigmoid fistülizasyonu, sigmoidostomi.


somatotropic : a. Vücudun beslenmesini ve büyümesini kamçılayan.


stereotactic surgery : n. Paralysis agitans, multiple sclerosis gibi hasatlıklarda, beynin önceden tesbit edilne bölgelerine elektrod ve kanüller yerleştiilmesi ve böylelikle uygulanan deneysel tedavi yöntemi.