Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faveolus nedir?

faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


pedograph : n. Ayak kuvvetini ölçen alet.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.