Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

faveolus nedir?

faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


indenization : n. See: innidiation.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


peritrichate : a. See: Peritrichal