Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

faveolate nedir?

faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


dropper : n. Damlalık.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


luadanum : n. Afyon ruhu.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


locomotor : a. Müteharrik.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


prosopoplegia. : n. yüz felci.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.