Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

faveolate nedir?

faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.