Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

faucitis nedir?

faucitis : n. Boğaz iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


gangrene : n. Gangren: Dokuların içindeki bütün hayat tezahürlerinin sona ermesi, dokunun ölmesi.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya