Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faucitis nedir?

faucitis : n. Boğaz iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


laxative : a. & n. Müshil.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


posterosuperior : a. Arka-üstyan.


precava : n. Üst vena cava.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


prootic : a. Kulakönü, kulağın önünde bulunan.


race : n. Irk, soy.


redressment : n. Vücuttaki herhangi bir şekil bozukluğunun düzeltilmesi.