Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

faucitis nedir?

faucitis : n. Boğaz iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


jugate : a. Kenetlenmiş.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


migrating : a. Yer değiştiren, migren (göç eden).


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


sapo : n. Sabun.