Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

faucial nedir?

faucial : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophile : n. See: Chromophil.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


gliacyte : n. See: gliocyte.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.