Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

faucial nedir?

faucial : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chollateral : n. Arterlerin yandalları.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


deoxycorticosterone : n. biochem. Kortikosterine benzeyen fakat 11 numaralı karbonda OH yerine H ihtiva eden billur steroid.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


genic : a. Genlerle ilgili.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


konimeter : n. See: Konometer.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


monocytic : a. Monosite ait.


myelonal : a. Omurilik gibi.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.