Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

faucial nedir?

faucial : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


carneous : a. Etli.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


crack : n. Çatlak.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


humidity : n. Rutubet, nem.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


opercular : a. Operculum'a ait.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


pyourachus : n.Urakda cerahat toplanması.