Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

faucial nedir?

faucial : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


dietetics : n. Diyet ihtisası.


endogenic : a. see: endogenous


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


hydrosis : n. See: hydrosis.


karyogonad : n. See: micronucleus.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


posteromedian : a. Arka-içyan.


rhytidosis : n. Kırışma, buruşma (mesela korneada).


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).


somatosexual : n. Hem vücut hem de cinsiyet özelliklerine ait.


sphincter : n. Vücuttaki boşluk veya kanalların ağızlarını büzmeğe yarayan halka biçimi kaslar, büzgen kas, sfinkter, muscluus sphincter.


stuttering : n. Kekeleme, pepeleme, kekemelik.