Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fauces nedir?

fauces : n. Boğaz.

isthmus fauces : Boğaz geçidi (darlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.


proiotia : n.Cinsel organ veya duyguların vaktinden önce gelişmesi.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


stacke's operation : n. Kulak kanalının arka membranöz duvarı üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.