Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fauces nedir?

fauces : n. Boğaz.

isthmus fauces : Boğaz geçidi (darlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.