Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fauces nedir?

fauces : n. Boğaz.

isthmus fauces : Boğaz geçidi (darlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


histocyte : n. See: Histiocyte.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


pith : n.&v. 1. Öz; 2. Hayvanı murdar iliğini kesmek suretiyle öldürmek; 1. Bitkinin gövdesinden yumuşak özü çıkarmak.


polyorchism : n. Birden fazla testis bulunması, poliyorşizm.


polyperiostitis : n. Çeşitli kemik periyost (dışzar) larının iltihabı, poliperiyostit.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.


sclerotome : n. 1. Sklerayı kesemk için kullanılan bisturi; 2. Embriyonda somitlerin ön-orta duvarının dağılması sonucunda meydanag elen yaygın hücre yığını.


sphenion : n. Yan kafa kemiğinin sfenoid köşesi.


statistics : n. 1. İstatistik; 2. İstatistik ilmi.


supraspinous : a. Kemiğin dikensi çıkıntısı üstünde.