Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faucal nedir?

faucal : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumcision : n. Sünnet.


desiccate : v. Kurutmak.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


overresponse : n. Aşırı cevap.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


proportion : n. Oran, orantı.