Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faucal nedir?

faucal : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackout : n. Beyin dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle gelişen kısa süreli bilinç kaybı, bilinç kararması.


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.