Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

faucal nedir?

faucal : a. Boğaza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


fright : n. Korku.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


tensor : n. Bir organı geren kas.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.