Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatty nedir?

fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.

fatty heart : Kalbin yağlanması.


fatty tissue : Yağ dokusu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


neo : pref. Yeni.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


phlogosis : n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2. Yılancık. See: Erysipelas.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.