Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatty nedir?

fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.

fatty heart : Kalbin yağlanması.


fatty tissue : Yağ dokusu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


leio : pref. Düz anlamına önek.


lumbodynia : n. See: Lumbago.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.