Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fatty nedir?

fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.

fatty heart : Kalbin yağlanması.


fatty tissue : Yağ dokusu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


confinement : n. Loğusalık.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


neo : pref. Yeni.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.