Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatty nedir?

fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.

fatty heart : Kalbin yağlanması.


fatty tissue : Yağ dokusu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


chololith : n. Safra taşı.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.