Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fatigue nedir?

fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


febris : n. See: Fever.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


semicirle : n. Yarım daire.


snuff : n. 1. Toz halindeki herhangi bir maddeyi burnuna çekmek; 2. Burundan çekilen toz halindeki madde, bu nitelikte ilaç.


sympathicolytic : a. Sempatetik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen bu uyarıların etkisini ortadan kaldıran.


sympathicotonia : n. Sempatik sinir sisteminin kuvvetli olması.