Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fatigue nedir?

fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


decase : n. Ölüm, vefat.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


embryoplastic : Embriyon oluşumuna ait, embriyoplastic


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


mesenteric : a. see: Mesaraic


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


screen : n.&v. 1. Paravana, perde, ekran; 2. Muayene (tetkik) etmek; 3. See: Screening.