Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fatigue nedir?

fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.