Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatality nedir?

fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


tentacle : n. Kamçı.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.


relapsing : a. İyileşmeyi takiben tekrar oluşan, nüksedici.


restraint : n. 1. Kendini tutma; 2. Tahdit.