Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatality nedir?

fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


digestibility : n. Hazım imkanı.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lithuresis : n. Kum işeme.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


pelagism : n. Deniz tutması.


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.


sternoclavicularis : n. Sternum - klavikül kası.