Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fatality nedir?

fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


end-body : n. See: Complement.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.