Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fatality nedir?

fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebro : pref. Beyne ait...


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


lyze : v. Eritmek.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


megacoly : n. See: Megacolon.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


proctologist : n. Rektum ve anüs hastalıkları üzerinde uzmanlaşmış kimse, proktoloji uzmanı.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.