Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fatalism nedir?

fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


gibbous : a. Kambur


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


laugh : h. gülme, gülüş.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nos(o)- : pref. Hastalık.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.