Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatalism nedir?

fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


homology : n. Benzeyiş.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


knife : n. Bıçak.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


pantie-girdle-syndrome : n. Oturarak iş gören ve pantolon tipi bir alt giysi giyen kadınlarda bacakların geceleri şişmesi.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).