Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatalism nedir?

fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


malalignment : n. Dişin yer değiştirmesi.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


otocephalus : n. Otosefali gösteren hilkat garibesi.


perlingual : a. Dil yoluyla dil üzerinden emilme suretiyle.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.