Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatalism nedir?

fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


hepatodynia : n. See: Hepatalgia.


hybridity : n. Melezlik.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


knife : n. Bıçak.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.