Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fatalism nedir?

fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


proportion : n. Oran, orantı.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.


sphygmobolometer : n. Kan basıncını kaydeden alet.


stigmatosis : n. Ülserli lekelerle belirli bir cilt hastalığı, stigmatoz.


sulfuric : a. biochem. Yüksek derecede kibritiyeti olan, kükürtlü.