Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fatal nedir?

fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


cholemesis : n. Safra tükürme.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


oleosus : a. Yağlı.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.