Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatal nedir?

fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dietetic(al) : a. Diyete ait.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


notch : n. Çentik, diş.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


psychorrhythmia : n. Değişik akıl faaliyetlerinin irad (istemli) tekrarı psikoritmi.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.


scalenectomy : n. Skalen kası çıkarma ameliyatı.


sulfamethazine : n. Başta pnömokok enfeksiyonları olmak üzere çeşitli bakter enfeksiyonlarına karşı başarı ile kullanılan toksik etkisi düşük, sülfadiazin türevi bir sülfonamid, sülfametazin.