Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fatal nedir?

fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


immunodefiency : n. Kişide, herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali, bağışıklık yetersizliği.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


megal : pref. See: mega.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


operator : n. Cerrah, operatör.