Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fatal nedir?

fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


oligoria : n. Şahıs veya eşyalara karşı anormal kayıtsızlık, oligori (bir melankoli şekli).


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


slide : n. Lam, cam (mikroskop).


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.


spongiitis : n. Corpus spongiosum penis'in iltihabı.