Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fatal nedir?

fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.


polycrotism : n. Nabzın bir sistol sırasında birkaç dalga meydana getirmesi.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


scraper : n. Herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazımada kullanılan alet, kazıyıcı araç, küret.