Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fat nedir?

fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.

Pillars of the fat : Anterior ve posteiror olarak isimlendirilir ve yan taraflarda bademciklerin üzerini örter.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


leukencephalitis : n. Beynin beyaz maddesinin iltihabı.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pharyngoparalysis : n. Yutak kasları iltihabı, farengoparalizi.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


preneoplastic : a. Bir tümör oluşumundan önce.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.