Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fat nedir?

fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.

Pillars of the fat : Anterior ve posteiror olarak isimlendirilir ve yan taraflarda bademciklerin üzerini örter.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


postmaturity : n. Büluğdan sonrası, ergenlik sonrası.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


salty : a. biochem. Tuzlu.


serpigo : n. Vücut üzeride yayılan herhangi bir cilt hastalığı.


silverman score : n. Solunum sırasınad çekilen zorluğun ölçülmesi için uygulanan bir yöntem.


somnambulistic : a. Uykuda gezme hali ile ilgili.


succedaneum : n. Diğeri yerine, aynı amaçla kullanılan madde (ilaç v.s.).