Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fat nedir?

fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.

Pillars of the fat : Anterior ve posteiror olarak isimlendirilir ve yan taraflarda bademciklerin üzerini örter.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthal : a. Canthus'la ilgili.


caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


cardiosclerosis : n. Kalb dokularının abğ dokusu artımına bağlı olarak sertleşmesi (Koroner arterlerde sertleşme ve tıkanmalar da olaya eşlik eder).l


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


helcoma : n. Ülser


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


insoluble : a. Erimez.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


malaria : n. Malarya, sıtma.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).