Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fat nedir?

fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.

Pillars of the fat : Anterior ve posteiror olarak isimlendirilir ve yan taraflarda bademciklerin üzerini örter.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


numb : a. Uyuşuk.


occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


particulate : a. Ayrı partiküllerden oluşmuş.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


pseudochorea : n. Yalancı kore.