Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fat nedir?

fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.

Pillars of the fat : Anterior ve posteiror olarak isimlendirilir ve yan taraflarda bademciklerin üzerini örter.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


dysuric : a. Disüriye ait.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.