Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fasting nedir?

fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.