Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fasting nedir?

fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


germination : n. Filizlenme.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


mamillar : a. Memeciğe ait.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.