Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fasting nedir?

fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).


carbuncle : n. Birçok kıl folikülü ile çevrelerindeki dokuları ilgilendiren akut iltihabi durum, çıban.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


cough : n. Öksürük.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


schwannoglioma : n. See: Schwannoma.


serositis : n. Seröz zar (seroza) iltihabı, serozit.