Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fasting nedir?

fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


phacocystitis : n. Göz mercği kapsülünün iltihabı.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.