Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fasting nedir?

fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


rheumatosis : n. Romatizmadan doğan herhangi bir bozukluk.