Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fastigium nedir?

fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


phytohormone : n. Bitki hormonu.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.