Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fastigium nedir?

fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


furunculous : a. Çıbanlı.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.


precava : n. Üst vena cava.


proctocope : n. Rektumu muayene aleti, proktoskop.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.