Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fastigium nedir?

fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


digitus : n. anat. Parmak.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hematoidin : n. biochem. Kanamalardan sonra dokuda meydana gelen pigment maddesi.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


photon : n. Işık enerjisi birimi, foton.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


psychomotor : n. İradi (istemli) harekete ait.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


pyrogenesis : n. Haraket meydana gelme, ısıbilim, pirojenez.