Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fastigium nedir?

fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


materia : n. Madde.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


podoniasis : n. sakalın anormal veya aşırı büyümei.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


septipara : n. Yedi defa doğum yapan kadın (para VII).


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.