Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fastigium nedir?

fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


lusus : n. Oyun, spor.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


panicula : n. Yumru şeklinde şişkilik, şişlik, şiş.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.