Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fastigatum nedir?

fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


herb : n. Tat verici veya ilaç olarak kullanılan herhagni bir bitki veya ot, şifalı bitki.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


parthogenesis : n. See: Parthenogenesis.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


retroplasia : n. Bir hücrenin daha ilkel bir şekle dönmesi, retroplazi.