Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fastigatum nedir?

fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


cone : n. Mahrut, koni, conus.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hydrosis : n. See: hydrosis.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


rhinesthesia : n. Koklama duyusu, rinestezi.


risorius : n. Güldürücü kas, rizoryus, musculus risorius.


soapy : a. 1. Sabunlu; 2. Sabuna benzer, sabun gibi, sabunumsu.