Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fascitis nedir?

fascitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


ferrum : n. biochem. Demir.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


physics : n. Fizik.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).