Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascitis nedir?

fascitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comminuted : a. Parçalanmış.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


insoluble : a. Erimez.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.