Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fasciotomy nedir?

fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


cataphylaxis : n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, savunma mekanizmasını oluşturmak üzere lökositlerin toplanması; 2. Vücudun enfeksiyonu karşı gösterdiği tabii müdafaa mekanizmasının yıkılması, enfeksiyona karşı vücut direncinin ortadan kalkması.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


nose : n. Burun, nasus.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.