Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fasciotomy nedir?

fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


exo : pref. Dışında, dışarda.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


metachromasia : n. Metokromazi.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.