Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fasciotomy nedir?

fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


kymatism : n. kas liflerinin istemdışı seğirme hareketi göstermesi


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


powder : n. Toz halinde ilaç.


procursive : a. İleri koşan.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


sebiferous : a. See: Sebiparous.