Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fasciotomy nedir?

fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancroid : a. Kanser gibi.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


discrete : a. Ayrı.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


lamp : n. Lamba.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


oneirodynia : n. Kabus.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.