Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fasciorrhaphy nedir?

fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemosiderin : n. biochem. Retikulo endotelyal sistemde tahrip olunan eritrositlerden açığa çıkankahverenginde, demir ihtiva eden pigment.


hydrosis : n. See: hydrosis.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.