Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fascioplasty nedir?

fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


post cibum : a. See: Postcibal.


precordium : n. Kalb bölgesi.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


self-pollution : n. Kendi kendine cinsel tatmin, mastürbasyon.


semiflexion : n. Yarı fleksiyon hali.


sphygmotonometer : n. Arter duvarlarının elastikiyetini ölçme aleti.