Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fascioplasty nedir?

fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


polynesic : a. Birkaç odakta birden meydanag elen.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.


repellent : a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici (ilaç); 2. Haşaratı defedici (ilaç).