Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascioplasty nedir?

fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


conchitis : n. Konka iltihabı.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


glutinous : a. Yapışkan.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


megalo : pref. See: mega.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


osteoclast : n. 1. Büyüme halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok nüveli iri hücrelerden biri; 2. Sakatlığı tedavi maksadiyle kemik kırma ameliyesinde kullanılan alet, osteoklast.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pharmacist : n. Eczacı.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.