Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascioplasty nedir?

fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hernia : n. Fıtık, herni.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.