Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fascioliasis nedir?

fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


experiment : n. Dene, tecrübe.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.