Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fascioliasis nedir?

fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breath : n. Nefes.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


croupy : a. Boğmacalı.


diarrhea : n. İshal, diyare.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


isochronous : a. See: isochronic.


labia : n. Dudaklar.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


polytrichosis : n. See: Polytrichia.


primary : n. 1.İlk, birinci, birincil, ilkel, primarius; 2.Asıl, ana, başlıca.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.