Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fasciolar nedir?

fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.


bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


megal : pref. See: mega.


microdont : a. Çok küçük dişli.


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.