Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fasciolar nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


postherpetic : a. Zonadan sonra meydana gelen.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.


spodophorous : a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan dışarı atan.


sporozoite : n. Bir protozoer sporunun bölünmesinden meydanag elen oraksı nüveli oluş.