Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciolar nedir?

fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


fibrinemia : n. See: Fibremia.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


myotic : a. Miyozise ait.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


prochlorperazine : n. Penothiazine grubuna dahil bir ilaç.