Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fasciola nedir?

fasciola : n. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


microcornea : n. Korneanın anormal küçüklüğü.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.