Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fasciola nedir?

fasciola : n. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


end-plate : n. Motor sinir dallarının kas içide sonlanan genişlemiş uç kısmı.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


pericysteum : n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dokusu; 2. kisti saran dış tabaka, kist kapsülü.


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


rosette : n. Deri üzerinde kabarık kırmızımtırak lezyon, rozet.


spirochetosis : n. Spiroketlerden ileri gelen hastalık.


strychninomania : n. Strikninden ileri gelen psikoz.


treponema : n. Spiral şekli gösteren anerobik bir bakteri cinsi.