Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciola nedir?

fasciola : n. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


lienopancreatic : a. Dalakla pankreasa ait.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


pampinocele : n. See:Varicocele.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.