Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fasciola nedir?

fasciola : n. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


fertilization : n. See: Fecundation.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


irritability : n. 1. Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite; 2. Aşırı hassaslık; 3. Uyartılma yeteneği.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


predigestion : n. Sindirim öncesi.