Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciodesis nedir?

fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


charbon : n. Bacillus anthracis'in sebep olduğu hastalık;


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


exudative : a. Terletici


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


gouty : a. Gutlu.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.