Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

fasciitis nedir?

fasciitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circular : a. Dairesel dairevi circularis.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


fructus : n. See:fruit.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


ootheco- : pref. See: oothec-.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


repositioning : n. See: Reposition.