Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fasciitis nedir?

fasciitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


electrization : n. Elektriklenme.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


excessive : a. Fazla aşırı.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


pasta : n. See: Paste.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.


schizognathism : n. Çenenin doğuştan yarık oluşu.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.