Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fasciitis nedir?

fasciitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


hysterogenic : a. Histeriye sebep olan histeri nöbeti yaratan.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


infarct : n. Enfarktüs.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nevus : n. Ben.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


precipitinogen : n. biochem. Presipitin meydana getirebilen bir antijen.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


ramification : n. Dallanma.