Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciitis nedir?

fasciitis : n. Fasya iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


column : n. Kolon, direk, columna.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


monopolar : a. Tek kutuplu.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.