Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fasciectomy nedir?

fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


coagulum : n. Pıhtı.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


hematoidin : n. biochem. Kanamalardan sonra dokuda meydana gelen pigment maddesi.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


obturator : n. Tıkaç.


osphresis : n. Koklama duyusu.


per rectum : Rektum yolu ile.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


presternum : n. See:Manubrium.


reapperance : n. Tekrar görünme.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.


run : v. Cerahat çıkmak ,cerahat akmak.