Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

fasciectomy nedir?

fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pedunculate : a. Sap gösteren, saplı.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


solanoma : n. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patates'e benzeyen kanser.