Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fasciectomy nedir?

fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


fibered : a. Lifli.


gibbus : n. Kambur


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


karyogonad : n. See: micronucleus.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


parulis : n. Dişeti apsesi.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.