Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fasciculus nedir?

fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.

fasciculus cuneatus : anat. Arka kaytan yolunun etizin (vücut) üst yarısından gelen dışyan bölümü.


fasciculus dorsolateralis : anat. Lissauer kıyı demeti, arka boynuzun ucuyla omuriliğin dış yüzeyi arasındaki tel kümesi.


fasciculus geniculatus : anat. Diz demeti.


fasciculus gracilis : anat. Arka kaytan yolunun, etizin (vücut) alt yarısından gelen, içyan bölümü.


fasciculus interfascicularis : anat. İnici kolaterallar.


fasciculus lateralis : anat. Bozöğenin dışyanında ve omural sinirlerin arka ve ön kökleri arasında yer alan iletim demeti.


fasciculus longitudinalis inferior : Artkafa lobunu şakak lobunun ön ucuna bağlayan iplikler.


fasciculus longitudinalis superior : anat. Beyin yarımkürelerin konveks yüzünün altına giderek alın lobu, artkafa lobuna ve şakak lobuna giden iplikler.


fasciculus mamillothalamicus : anat. Tümsüksü özdekten boztepeye giden tel demeti.


fasciculus occipitofrontalis : anat. Alın lobu ve artkafa lopları ile şakak lobunu birleştiren iplikler.


fasciculus proprius anteiror : Fondomental ön demet (beyinde).


fasciculus proprius lateralis : Fundamental yan demet (beyinde).


fasciculus proprius posterior : Fondamental arka demet (beyinde).


fasciculus pyramidales : Piramidal demetler.


fasciculus semilunaris : anat. İnici kollateralar.


fasciculus transversi : anat. Ayasal akörtünün enine tel demetleri.


fasciculus triangularis : anat. Sakral iliğin sırtsalında dış yüzeyin altında içyanda bulunan bir üçgende yer alan inici teller.


fasciculus uncinatus : anat. Alın lopunun alt yüzünü şakak lopunun ön ucuna birleştiren iplikler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fenestrate : v. Dlik açmak.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


infratemporal : a. Şakakaltı.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


milk : n. Süt.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


phako- : pref. Mercek, lens.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.