Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciculus nedir?

fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.

fasciculus cuneatus : anat. Arka kaytan yolunun etizin (vücut) üst yarısından gelen dışyan bölümü.


fasciculus dorsolateralis : anat. Lissauer kıyı demeti, arka boynuzun ucuyla omuriliğin dış yüzeyi arasındaki tel kümesi.


fasciculus geniculatus : anat. Diz demeti.


fasciculus gracilis : anat. Arka kaytan yolunun, etizin (vücut) alt yarısından gelen, içyan bölümü.


fasciculus interfascicularis : anat. İnici kolaterallar.


fasciculus lateralis : anat. Bozöğenin dışyanında ve omural sinirlerin arka ve ön kökleri arasında yer alan iletim demeti.


fasciculus longitudinalis inferior : Artkafa lobunu şakak lobunun ön ucuna bağlayan iplikler.


fasciculus longitudinalis superior : anat. Beyin yarımkürelerin konveks yüzünün altına giderek alın lobu, artkafa lobuna ve şakak lobuna giden iplikler.


fasciculus mamillothalamicus : anat. Tümsüksü özdekten boztepeye giden tel demeti.


fasciculus occipitofrontalis : anat. Alın lobu ve artkafa lopları ile şakak lobunu birleştiren iplikler.


fasciculus proprius anteiror : Fondomental ön demet (beyinde).


fasciculus proprius lateralis : Fundamental yan demet (beyinde).


fasciculus proprius posterior : Fondamental arka demet (beyinde).


fasciculus pyramidales : Piramidal demetler.


fasciculus semilunaris : anat. İnici kollateralar.


fasciculus transversi : anat. Ayasal akörtünün enine tel demetleri.


fasciculus triangularis : anat. Sakral iliğin sırtsalında dış yüzeyin altında içyanda bulunan bir üçgende yer alan inici teller.


fasciculus uncinatus : anat. Alın lopunun alt yüzünü şakak lopunun ön ucuna birleştiren iplikler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


kyphos : n. Kambur.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


riziform : a. Pirinç tanesi şeklinde, pirinçsi.