Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fasciculus nedir?

fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.

fasciculus cuneatus : anat. Arka kaytan yolunun etizin (vücut) üst yarısından gelen dışyan bölümü.


fasciculus dorsolateralis : anat. Lissauer kıyı demeti, arka boynuzun ucuyla omuriliğin dış yüzeyi arasındaki tel kümesi.


fasciculus geniculatus : anat. Diz demeti.


fasciculus gracilis : anat. Arka kaytan yolunun, etizin (vücut) alt yarısından gelen, içyan bölümü.


fasciculus interfascicularis : anat. İnici kolaterallar.


fasciculus lateralis : anat. Bozöğenin dışyanında ve omural sinirlerin arka ve ön kökleri arasında yer alan iletim demeti.


fasciculus longitudinalis inferior : Artkafa lobunu şakak lobunun ön ucuna bağlayan iplikler.


fasciculus longitudinalis superior : anat. Beyin yarımkürelerin konveks yüzünün altına giderek alın lobu, artkafa lobuna ve şakak lobuna giden iplikler.


fasciculus mamillothalamicus : anat. Tümsüksü özdekten boztepeye giden tel demeti.


fasciculus occipitofrontalis : anat. Alın lobu ve artkafa lopları ile şakak lobunu birleştiren iplikler.


fasciculus proprius anteiror : Fondomental ön demet (beyinde).


fasciculus proprius lateralis : Fundamental yan demet (beyinde).


fasciculus proprius posterior : Fondamental arka demet (beyinde).


fasciculus pyramidales : Piramidal demetler.


fasciculus semilunaris : anat. İnici kollateralar.


fasciculus transversi : anat. Ayasal akörtünün enine tel demetleri.


fasciculus triangularis : anat. Sakral iliğin sırtsalında dış yüzeyin altında içyanda bulunan bir üçgende yer alan inici teller.


fasciculus uncinatus : anat. Alın lopunun alt yüzünü şakak lopunun ön ucuna birleştiren iplikler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


sarco-adenoma : n. See: Adenosarcoma.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.


splanchnomegaly : n. Organ büyümesi, organ büyüklüğü.