Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fasciculation nedir?

fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


scatemia : n. Barsak toksemisi.


semicartilaginous : a. Kısmen kıkırdaktan oluşmuş, yarı kıkırdak yapı gösteren.


spermatolytic : a. Spermatolize ait.


sulphonylureas : n. Ağız yoluyla alındığında hipoglisemi meydana getiren sulfonamid türevleri.


superior : a. Üst, üst tarafında bulunan, yukarı, üstte.