Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fasciculation nedir?

fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


hypnic : a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku getiren, uyutucu.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


oleosus : a. Yağlı.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


sialostenosis : n. Salya kanalı stenozu.