Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fasciculation nedir?

fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


ensiform : a. Hançerbiçim, hançeri.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


lacus : n. Göl.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


pharynolith : n. Yutak taşı.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


streptococcemia : n. Kanda streptokokların bulunması.