Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fasciculation nedir?

fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


calcaneum : n. See: Calcaneus.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


phonopathy : n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.